Pärnu Poetry Slam 2018.

/Pärnu Poetry Slam 2018

Info

Kuupäev: 27.04.2018
Vanus: 18+

Kõik luuletajad on oodatud luuleprõmmile ehk Poetry Slamile selgitamaks välja Pärnu parim luuletaja. Kaks võitjat pääsevad osalema vabariiklikus ’Poetry Slam’i finaalis sügisel 2018.

Esineda soovijatel palume end eelnevalt registreerida – mailitsi jaakkand88@hotmail.com või telefonil 56468316 (Jaak) või FB-sõnumiga Jaak Känd kuni 27.aprill 2018

Esinemisjärjekord valitakse loosiga.

Õhtujuht on Mikk von Berg

Täpsemad tingimused osalemiseks:

1) esitatav peab olema:
a) esitaja enda looming, mis pole trükituna ilmunud (küll võib olla kirjas FB mõnes luulekogukonnas)
b) esitamisel ei tohi kasutada abivahendeid (aksessuaarid või muusikainstrumendid)
c) esitaja ei tohi kasutada kostüümi ega teatrigrimmi.

2) igale esinejale on esinemiseks 3 minutit, mis algab hetkest, kui ilmutakse lavale; selle aja jooksul võidakse esitada mistahes arvul tekste

3) 1. voorus hindavad esinejaid publikužürii ja Tarkade Klubi järgmiselt:
a) publiku hulgast valitakse vähemalt 4 hindajate seltskonda (igas 2-5 inimest)
b) laudkondadele antakse lehed numbritega 1-10, mida nad peavad kasutama esinejaid hinnates vahetult
pärast esinemist
c) iga kord võetakse maha kõige kõrgem ja kõige madalam hinne; nt kui antakse hinded 3-5- 5-7- 7, siis
mahaarvamisele lähevad 3 ja üks 7 ehk esineja saab 17:3 = 5,67 punkti
d) nendele lisatakse Tarkade Klubi hinne (10-palli süsteemis)
e) ajaületamise eest võetakse tulemusest maha 0,5 p. (ajaületus 10-29 sekundit), 1 p. (ajaületus 30-44
sekundit), 1,5 p. (ajaületus 45-59 sekundit), jne.); 10 sekundit enne 3 minuti täissaamist antakse sellest
esinejale märku; samuti võetakse punkte maha, kui esinemine liiga lühike – maha 0,5 p. (kui esinemise pikkus 2.29 või vähem)

4) finaali pääseb 3 parema punktisumma kogunud slämmijat; kui pingereas toimub 3.-4. (2.-4. või 3.-5.) koha jagamine, osalevad kõik finaalis.

5) finalistid loevad veel igaüks 2-3 minuti jooksul midagi muud enda loomingust

6) võitjate järjekord otsustatakse finaalis publiku aplausi tugevuse järgi ja seda teeb õhtujuht, vajadusel küsib ta arvamust Tarkade Klubilt

7) KÕIGE TÄHTSAM: kui publikumi on liiga vähe, siis hindab Tarkade Klubi